Roadmap

Praksis er et viktig element for mange utdanninger, og det er lite som erstatter praktisk kunnskap og det å være utøvende praktiker. Praksis gjennomføres til tross for en pandemi. En pandemi setter heller ingen stopp for tett samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningen.

Arbeidslivsportalen i sin nåværende form understøtter prosessene for at praksis blir til, og det gjør at Arbeidslivsportalen ligger i et spenningsfelt med mange berørte.

ALP sine omgivelser
ALP sine omgivelser – sett fra OsloMet sine øyne

Den grunnmuren som Arbeidslivsportalen vil levere i dag, kan bygges på, og det er mange som er interessert i hva som kommer i ALP.

Det er vanskelig å holde seg oppdatert om alle instansene som har Arbeidslivsportalen på radaren. Ut ifra dokumentene som er tilgjengelige i dag, er det derimot en fin lesning at Unit selv, som eier Arbeidslivsportalen, ser for seg å følge sporet som prosjektet som utviklet Arbeidslivsportalen, har hatt!

Unit kan se for seg å jobbe videre med bl.a. følgende: Avtalehåndering (startet opp); praksis i disiplinutdanningene; bachelor- og masteroppgaver; vurdering (underveisvurdering og sluttvurdering); kommunikasjonsplattform mellom studenter, praksissted/arbeidsliv og lærested; markedsplass for etter- og videreutdanning.

Er du interessert i å lese mer, kan du sjekke tjenesterådet for studieadministrative tjenester 28.9.2020. Merk deg også at Arbeidslivsportalen skal også opp på møtet i digitaliseringsstyret 19.11.2020.

Send meg dine innspill og spørsmål her.

Nadine

Abonnér på nyhetsbrevet fra erfaringsbloggen.

Startlinje i sikte

Denne uken fikk alle utdanningsinstitusjonene beskjed om at Unit nærmer seg oppstarten for Arbeidslivsportalen. OsloMet blir, sammen med UiS og NTNU, piloter for løsningen. Full produksjon av Arbeidslivsportalen for alle institusjonene skjer på vårparten 2021.

Illustrasjon – pixarbay

Hva betyr dette?

Dette betyr at jeg og teamet rundt meg snart kan få tilgang til løsningen på ordentlig – noe vi er veldig spente på!

Når vi på OsloMet starter opp, må vi ta hensyn til at det er foreløpig skoler og barnehager som er hentet inn som praksissteder i Arbeidslivsportalen. Dette gjør at vi ved en første utprøving av arbeidsflyten i Arbeidslivsportalen for OsloMet, ser mot et praksismiljø innenfor skole- og barnhageutdanningene.

Og hva med helseutdanningen?

Ut ifra de gitte tekniske forutsetningene (felleskoder), kan ikke helseutdanningene ta i bruk Arbeidslivsportalen på nåværende tidspunkt.

Uansett, erfaringene som vi gjør oss underveis i den første uttestingen kommer både løsningen selv og alle berørte (nåtid og fremtid) til gode – og gjør at Arbeidslivsportalen blir en suksessen for alle!

Og mens det testes ut på den ene siden, rigger vi oss til å kunne ta imot helseutdanningene m.fl. velkomne inn i Arbeidslivsportalen. Her er FS-arbeidet like viktig som å ha en god dialog med samarbeidspartnere våre.

Hva tenker du?

Lurer du hva FS er for noe, har jeg laget en kort forklaring til deg her.

Send meg dine gode ider om hvordan vi kan lykkes sammen, innspill og spørsmål her.

Nadine

Abonnér på nyhetsbrevet fra erfaringsbloggen.

Sist oppdatert 08.10.2020 kl. 20:58

 

Sammen om Arbeidslivsportalen!

Hei, verden!

Vi på OsloMet, sammen med mange andre, gleder oss å ta i bruk Arbeidslivsportalen!

Arbeidsprosesser - ALP

Illustrasjon – arbeidsprosesser – Arbeidslivsportalen – OsloMet

Ved hjelp av bloggen ønsker vi fra OsloMet dele erfaringene som vi gjør oss i arbeidet med Arbeidslivsportalen.

Vi har tidligere opplevd god respons på bruk av blogg, og tenker det er viktig å starte opp igjen med skrivearbeidet. 

Vi kommer til å poste alt fra små innblikk til mer viktige oppdateringer om prosjektet vårt.

Ved å navigere deg rundt i bloggen, kan du allerede finne en del informasjon.

Både bloggen og det interne prosjektet for innføring av Arbeidslivsportalen på OsloMet er startfasen.

Til å begynne med kan de være mulig at du som jobber på en utdanningsinstitusjon har mest nytte av bloggen. Vi satser derimot på at bloggen snart også er mer relevant for praksisstedene våre!

Fint du leser bloggen!