Aktuelle prosjekter

Fra lokal til global barneforskningskonferanse

I juni 2019 ble konferansekonseptet utvidet til en internasjonal barneforskningskonferanse i samarbeid INTERACT – prosjektet. Interprofessional Interaction with Children and Youth (INTERACT) er et utdanningsprosjekt ved OsloMet der det legges til rette for studentenes utvikling av kunnskap om og ferdigheter i tverrprofesjonelt samarbeid med og om barn og unge.