Arrangementer

Intern konferanse på Oslo Met – 14.oktober 2021

Invitasjon til innsending av abstrakt   

OsloMet har flere profesjonsutdanninger og forskermiljø som retter seg mot barn og unge. Universitetet har også undervisningsopplegg på tvers av utdanninger, Interact, som forbereder studenter til tverrprofesjonelt samarbeid om og med barn og unge. Tidligere avholdte konferanser – både nasjonale og internasjonale – om “Barn og unge på tvers” har vist at mange miljøer ved OsloMet er engasjert i temaet og har verdifull kunnskap og forskning å bidra med som også kan involvere eksterne samarbeidspartnere. 

Denne konferansen ønsker å synliggjøre forskning om og med barn og unge (0-18 år) ved OsloMet av interesse for flere fag og profesjoner. Slik kan vi lære av hverandre og få kunnskap og inspirasjon både tematisk, teoretisk og metodologisk. 

Konferansen er en intern, tverrfaglig konferanse som gir OsloMets ansatte og deres samarbeidspartnere anledning til å dele erfaringer, kunnskaper og gode ideer med hverandre, både gjennomførte forskningsprosjekter og planer for nye prosjekter. Konferansen vil foregå i plenum og eventuelt i parallellsesjoner med felles tematiske presentasjoner. 

Vi inviterer dere som vil dele kunnskap og erfaringer til å sende inn abstrakt (inntil 300 ord) til ingerull@oslomet.no  innen 31.05.21. Tilbakemelding på om abstrakt er antatt kan forventes 01.08.21. 

Av programmet kan nevnes:  

Alle er hjertelig velkomne til å delta på konferansen 14.10.21, med eller uten presentasjon. Program og nærmere informasjon om påmelding kommer 15.08.21. 

Vennlig hilsen arrangementskomitéen for “Barn og unge på tvers” 

Mona Asbjørnslett (HV), Marte Eriksen (BLU), Bjørg Fallang (HV), Anne Greve (BLU), Jennifer Drummond Johansen (HV), Inger Ulleberg (GFU), Sigrid Østensjø (HV). 

Internasjonal konferanse 14 – 17.juli 2022

Mer informasjon kommer.