Publications

2020

Tadayon, Allen; Wondimu, Paulos Abebe; Klakegg, Ole Jonny; Andersen, Bjørn Sørskot; Lædre, Ola (2020). Samspill i bygg- og anleggsprosjekter. Teori og praksis. Lædre, Ola (Ed.). Kontraktstrategi – en antologi. Kapittel 5. p. 79-106. https://hdl.handle.net/11250/2680113