Tidslinje 2020

MilepælerBeskrivelseDato
MP0Arbeidsgruppe nedsatt1.oktober 2019
MP1Worskhop: Avgrensninger og avhengigheter18.november 2019
MP2Workshop Prosjekt 2 Kvalitet og trivsel 18.desember 2019
MP3Programansvarlig tiltrer 20%7.februar 2020
MP4Nettside for programmet lansert7.februar 2020
MP5Styringsgruppe opprettet 25.februar 2020
MP6Kommunikasjonsplan ferdig1.mars 2020
MP7Styringsgruppens første møte 11.mars 2020
MP8Programansvarlig tiltrer for fullt, 60%1.april 2020
MP9Ekstern støtte til programansvarlig1.april 2020
MP10Mandat godkjentmedio april 2020
MP11Prosjektledere identifisert15.april 2020
MP12Prosjekt 2-4 beskrevet og avgrensetinnen juni 2020
MP13Fremdriftsplan og programplan vedtasJuni
MP14Referansegruppe identifisertInnen juni 2020
MP15Studentgruppe identifisertInnen juni 2020
MP16Prosjektledere for de 4 prosjektene har oppstartInnen august 2020

Tidslinje 2020-2023

2020Oppstart av programmet, etablere styringsgruppe, referansegruoppe og studentgruppe, 2 utlysninger av midler
2021Oppstart nye prosjekter og følgeforskning
2022
2023