Praksisstudier vår 2022


Praksis for 3. års studenter

ERGOPRA3: Ergoterapeutisk yrkesutøvelse

Praksis for 2. års studenter

ERGOBPRA2: Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 2

Praksis for 1. års studenter

ERGOBPRA1: Ergoterapeutisk profesjonsutøvelse, del 1