“Folkehelse og livsmestring” sin innvirkning på elevers helse og velvære

Denne delen av prosjektet fokuserer på undersøkelsen av hvordan den nye didaktiske tilnærmingen presentert i arbeidspakke 4A (Undervisning av “Folkehelse og livsmestring” i praksis) påvirker elevenes helse og livsmestring. Ettersom elevers helse og livsmestring er et nytt tema i den nasjonale læreplanen, adresserer denne arbeidspakken hvordan man kan utvikle effektive indikatorer for å detaljere elevenes helse og livsmestring i tillegg til deres holdninger og motivasjon.