Foredrag: Klær til besvær

Onsdag 23. november 2022, klokka 8.30-10.00, Grand Bergen

Bergen Næringsråd inviterer til åpent møte i samarbeid med Bergen kommune, Gjenbruksuken og Bærekraftige liv:

Klærne våre har store, negative klima- og miljøkonsekvenser globalt. Samtidig er Bergen er full ulike aktører som har funnet sine svar på hvordan en mer bærekraftig tekstilnæring kan se ut. 

På dette møtet vil vi både belyse utfordringene knyttet til klesbransjen og samtidig vise frem noen av de gode løsningene Bergen har å by på.

Vi inviterer alle aktørene i Bergen som jobber med klær og tekstiler – fra designere og produsenter, til handelsnæring, ombruks- og reparasjonsnæring, frivillighet, utdannings- og innovasjonsmiljøer til å bli med på å finne de lokale løsningene på de globale utfordringene tekstilnæringen står overfor.

Det blir innledninger med blant annet Ingun Grimstad Klepp og aktører i Bergen som på ulike måter jobber med å redusere klima- og miljøbelastningen fra klesbransjen.

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding via denne linken (bergenchamber.no)

Klikk her for å se fullt program (bergen-chamber.no), og her for å se facebook-arrangement (facebook.com)