REN medlemsmøte/webinar 2.9

Her kan du delta på REN medlemsmøte og webinar 2. september 2020 kl 09:00-15:30 CEST (Sentraleuropeisk sommertid). Det er også to parallellsesjoner A og B som har 3 spor hver. Hvert spor sendes på egen Zoom-kanal, – til sammen 6 kanaler. Du finner lenker til dem i programmet og samlet for seg nederst på denne sida.

Se mer om REN, invitasjon og påmeldingsskjema.

Program

09:00-11:00 Plenar (YouTube)

 • 09:00-09:05 Møteleder Hallvard Lavoll åpner.
 • 09:05-09:20 Direktør Asbjørn Seim: Velkommen!
 • 09:20-09:25 Hilsen fra Trond Markussen, formann i styringsgruppen for REN-nettverket.
 • 09:25-09:45 Professor Art & Design, OsloMet, Tale Skjølsvik: Læringsliv.
 • 09:45-10:05 Dosent Helge Høivik: Læreverk – Laangt og krt.
 • 10:05-10:35 Strategisk teknologirådgiver for Microsoft Jon Jahren: Teams & Azure AI i Koronaens tid
 • 10:35-10:55 1.amanuensis Arnt Maasø: Læringsaktivt: Zoom ut – Teams inn? 

11:00-12:15 Parallellsesjon A1-A3 (Zoom)

 • Spor A1: Læreverk: Lange læringsløp & korte kurs. 
  • Møteledelse: Emma Vestli og Helge Høivik. Lenke til dette sporet: Zoom A1.
  • Adriane Andersen Mougios & Emma Vestli: PISA-kurset, internasjonalisering og grepet om distanseundervisning.
  • Sara Holtaas: Internopplæring – OsloMet-akademiet som eksempel.
 • Spor A2: Kristin Over-Rein: Egenpublisering (BoldBooks).
 • Spor A3: Twentythree Video: Hvordan strekke læringsopplevelsen digitalt?

12:15-13:00 Pause

13:00-14:00 Plenar (YouTube)

 • 13:00-13:30 Regissør/ pedagog Audun Bjerknes, videoprodusent Gabi Hurlen og prosjektleder Mark Stenersen: Multimedialt.
 • 13:30-14:00 Universitetsbibliotekar Emma Vestli og bibliotekdirektør Lars Egeland : Digital samlingsutvikling.

14:00-15:30 Parallellsesjon B1-B3 (Zoom)

 • Spor B1: Læreverk: Lange læringsløp & korte kurs. 
  • Møteleder: Helge Høivik. Lenke til dette sporet: ZOOM B1.
  • Anne Brit Løland, Evy Ølberg, Håkon Magne Bjerkan, Karen Marie Øvern, Linn Elise Gulliksen, Nini Ebeltoft, Pål Magnus Lykkja.
  • TILLEGG B1
 • Spor B2:  Læringsliv.
  • Møteleder Tale Skjølsvik. Lenke til dette sporet: ZOOM B2
  • Torbjørn Buer, Karen Lyche Oppegaard, Beathe Due.
  • TILLEGG B2
 • Spor B3Samlingsutvikling & EVU: Lang/Kort – Helt/Delt.
  • Møteleder Emna Vestli Lenke til dette sporet: ZOOM B3.
  • John Bones, Roy Krøvel, Lars Egeland og Trond Markussen.
  • TILLEGG B3

Samlet oversikt over lenker til Zoom-kanalene og tillegg som brukes der.

ParallellsesjonZoom-kanalTilleggsmateriale
A1 ZOOM A1TILLEGG A1
A2ZOOM A2TILLEGG A2
A3https://bit.ly/3aFl2hm
B1ZOOM B1TILLEGG B1
B2ZOOM B2TILLEGG B2
B3ZOOM B3TILLEGG B3

ZOOM hjelp på denne siden

NB: Vi har dessverre ikke kapasitet til å transkribere eller døvetolke bidragene i sanntid. Universell utforming blir tatt opp som rt sv temaene på webinaret.