TILLEGG A1 Langt & Kort 11.00-12:15

>> TILBAKE TIL PROGRAMSIDA <<

  • 11:00-11:05 Velkommen til spor A1 v/Emma Vestli og Helge Høivik
  • 11.05-11:25 Adriane Andersen Mougios & Emma Vestli: PISA-kurset, internasjonalisering og grepet om distanseundervisning.
  • 11:25-11:40 Sara Holtaas: Internopplæring – OsloMet-akademiet som eksempel.
  • 11:40-12:00 Eirik Hansen: Universell utforming

Adriane Andersen Mougious (hjemmeside) og Emma Kristine Sjøenden Vestli (hjemmeside)

EKSTRA: Minikurs om AR/VR [URL] (ca 10 min.)

Sara Helene Holtaas

Introduksjon om OsloMet-akademiet (ca 6 minutter med spørsmål til diskusjon).

Spørsmål

  1. Hvilke temaer trengs nå i internopplæringen i bedrifter og akademia?
  2. Hvilke grep er det nå viktig at vi tar med tanke på hvordan disse kursene lages og organiseres?
  3. Hva er årsaken til at mange kanskje ikke tar disse intern-kursene så alvorlig og hva er det vi kan gjøre med det?

Eirik Hanssen

Universell utforming. Se videopresentasjon.

Avrunding ved Emma og Helge

>> TILBAKE TIL PROGRAMSIDA <<