Læremiddelanalyse

Bakgrunn og hensikten med masteroppgaveidéen

Det klages ofte på at undervisningen blir dårlig hvis man «følger læreboka». Men er det bruken av lærebøker som sådan som gjør læring vanskelig, eller handler det om hvordan lærebøkene brukes? Hvilken rolle spiller innholdet og hvordan dette er strukturert i lærebøkene? For denne masteroppgaveidéen er hensikten å undersøke hva som kan gjøre lesing av og læring fra lærebøker og andre læremidler vanskelig. I dette prosjektet er tanken å undersøke dette ved tekstanalyse av læremidler.

Forslag til tema/problemstillinger

  • Hva er det som kan gjøre lesing av og læring fra lærebøker vanskelig for elevene?
  • Hva er det som kan gjøre lesing av og læring fra digitale læremidler vanskelig for elevene?
  • Forholdet mellom læreboktekst og oppgaver
  • Sammenliknende analyser av eldre og nyere læreverk, gjerne knyttet til eldre og nyere læreplan.

Foreliggende data

Studenten må selv finne læremidler som skal analyseres. Læremiddelanalyse bør omfatte både elevversjon og lærerveiledning av én eller flere enheter, avhengig av hva slags analyse som skal gjøres.

Hvor mange studentoppgaver er det aktuelt å knytte til masteroppgaveidéen

Vi legger opp til at studentene skriver sammen i gruppe på to eller tre, men det er også mulig å skrive alene. Det er plass til maksimum tre studentoppgaver (en fra matematikk, to fra begynneropplæring med fokus på matematikk).

Aktuelle fag

Matematikk

Søknadsfrist

Uke 35.

Kontaktperson(er)

Eyvind Martol Briseid, førsteamanuensis i matematikk, embri@oslomet.no