Nye publiseringer 2022 del 2

Matematikkdidaktikk

Aisling/Bjerke/Hourigan: Prospective primary teachers’ efficacy to teach mathematics: measuring efficacy beliefs and identifying the factors that influence them. lenke

Appelbaum/Stathopoulou/Xenofontos: Mathematics education as dystopia: A future beyond. lenke

Bjerke/Johansen: Matematikkolympiaden 2022.

Yabas/Kurutas/Busra/Corlu: Empowering girls in STEM: Impact of the girls meet science project. lenke

Eriksen/Solomon/Bjerke/Gray/Kleve: Making decisions about attainment grouping in mathematics: teacher agency and autonomy in Norway. lenke

Fadum/Tellefsen: Videreutdanningsstudenters undervisningskunnskap relatert til likhetstegnets betydning i algebra.

Hungnes/Bjerke/Bachmann: Mestringstro kan hindre frafall i skolen. lenke

Hungnes/Bjerke/Bachmann: Developing self-efficacy through an extra preparatory school year: Lower secondary students’ perspectives on teacher support. lenke

Refvik/Bjerke: Computational thinking as a tool in primary and secondary mathematical problem solving: a literature review.

Røe/Wojniusz/Bjerke: The Digital Transformation of Higher Education Teaching: Four Pedagogical Prescriptions to Move Active Learning Pedagogy Forward. lenke

Smestad/Opsal: Trajectories of New Math in the Nordic Countries.

Sørensen/Vedvik/Fadum/Tellefsen: Programmering og samarbeidslæring.

Xenofontos/Alkan: “They’re coming into school hungry, they’re not ready to learn”. Scottish teachers’ perceptions of marginalization in school mathematics. lenke

Xenofontos/Mouroutsou: Resilience in mathematics education research: a systematic review of empirical studies. lenke

Matematikkfaget i skolen

Myrvold/Dalland/Hølland/Sundtjønn/Svanes/Andersson-Bakken/Håøy/Hagtvet/Klette: Hit eit steg og dit eit steg – sakte, men sikkert fremover? En systematisk kartlegging av premisser for og trekk ved førsteklasse.

Opsal/Smestad: Norske læreplaner (del 1).

Smestad: Lederartikler i Tangenten: Matematikk i krigstid? (nr. 2/22), Urettferdig? (nr. 3/22), Ansvar for felles læring (nr. 4/22).

Tverrfaglighet og liknende

Choat/Sandbakken: Variasjonsteori – et nyttig didaktisk verktøy for undring i barnehagen?

Holm/Rognes/Dahl: The FLIPPED STEP study: A randomized controlled trial of flipped vs. traditional classroom teaching in a university-level statistics and epidemiology course. lenke

Æsøy/Helsvig/Vederhus/Aas/Jøsok/Haugen/Ryen/Vanebo/Ferrer/Briseid/Stokke/Kvalvaag/Aukland/Hammer/Skaar/Myrebøe/Lundberg/Jahnsen/Lind/Sletteland/Mathias/Paaske: Lærerstreiken handler om skolens fremtid lenke

Lærebøker

Gustavsen/Rinvold/Hinna/Sundtjønn: QED1-7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 1, 2. utgave.

Hole/Hashemi/Gulliksen: Matematikk i praksis (7. utgave).

Nye publiseringer 2022 del 1

Her er en liste over publikasjoner fra matematikkseksjonen i lærerutdanningene ved OsloMet så langt i 2022 (per 5. mai). (Ansatte i seksjonen står i kursiv.)

Matematikkdidaktikk

Fossum/Rogstad/Smestad: Eksamen på like vilkår? lenke

Gustavsen/Rinvold/Hinna/Sundtjønn: QED1-7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1, 2. utgave.

Hole/Hashemi: Matematikk i praksis (7. utgave).

Månsson: Sannolikheter i sport.

Månsson: Standard algorithms around the world.

Nordby/Bjerke/Mifsud: Computational Thinking in the Primary Mathematics Classroom: a Systematic Review lenke

Nordby/Bjerke/Mifsud: Primary Mathematics Teachers’ Understanding of Computational Thinking lenke

Xenofontos/Alkan: Prospective Primary Teachers’ Professional Noticing in Non-Formal Learning Environments: The Case of a Mathematics Fair lenke

Xenofontos/Alkan/Andrews: Estimation in the Primary Mathematics Curricula of Cyprus, Greece and Turkey: A Privileged or Prevented Competence? lenke

CERME-artikler

(proceedings for CERME er ikke kommet enda, men foreløpige versjoner er tilgjengelige på CERMEs sider for de som var der.)

Appelbaum/Stathopoulou/Xenofontos: Mathematics education in the COVID era

Bjerke/Nolan: Developing a disruptive pedagogy theoretical lens for studying the practices of mathematics teacher educators

Eriksen/Solomon: The mathematics teacher educator as broker: boundary learning.

Foyn/Solomon: Surprising everyone but herself with her good results: the twin dynamic of invisibility and failure to see

Gray/Kleve: Mathematical knowledge for teaching: challenges and potential in the case of geometrical patterns

Gray/Solem/Bjerke: Appropriation: The role of progressing and focusing actions

Holmedal: Navigating the contradiction between attainment grouping and inclusion in mathematics: the role of teacher identity

Kjensli/Nordby/Sundtjønn: Norwegian primary teacher education: Prospective teachers’ responses to short written feedback

Månsson: Categorization reliability of preservice elementary teachers’ use of mental computation addition strategies on natural numbers using a written questionnaire

Nolan: The role of pedagogical modeling in being/becoming a culturally responsive mathematics teacher educator.

Opsal/Smestad: Concepts introduced in Norwegian textbooks before, during and after the New Math period

Refvik/Bjerke/Misfeldt: Students Undertaking an Elective Programming Course: Their Views on the Connection Between Programming and Mathematics

Xenofontos/Alkan: Scottish teachers’ perceptions of marginalisation in school mathematics

Matematikkfaget i skolen

Smestad: Lederartikler i Tangenten: Eksamensnerver (1/22), Matematikk i krigstid? (2/22)

Tverrfaglighet og liknende

Nøhr/Løkkegaard/Horak/Stenalt/Misfeldt: Changes, Longings, and Potentials for Future Pedagogical Practices: Investigating University Teachers’ Experiences During the Spring 2020 Lockdown lenke

Løkkegaard/Misfeldt: Omlagt undervisning under corona-nedlukningen 2020: Erfaringer fra Københavns Universitet lenke

Røe/Wojniusz/Bjerke: The Digital Transformation of Higher Education Teaching: Four Pedagogical Prescriptions to Move Active Learning Pedagogy Forward lenke

Intervju

Stovner: Massive open index of scholarly papers launches lenke

(Bakgrunn)

I seksjonsmøte 2. desember 2020 ble det vedtatt å ha en ordning med at det jevnlig sendes ut en oversikt over hva matematikkseksjonen har publisert i det siste. Undertegnede (Bjørn) har tatt på seg oppgaven. Jeg tenker at alt som kommer på trykk som har med jobben å gjøre, er av interesse (så lenge det er mulig for andre å få tak i det), ikke bare publikasjoner i visse kanaler. Jeg vil dels prøve å ha litt oversikt selv over hva som publiseres, men er avhengig av innspill. Det som er glemt i ei liste, kan tas med i neste. Min måte å sortere på vil kunne variere fra gang til gang.

Intensjonen er altså at vi alle kan ha glede av å vite hva de andre holder på med. (Og ja, jeg vurderer overgang til å bruke vanlige referanser (APA7 og sånt)…)