Kategorier
Ukategorisert

Hei, verden!

Welcome to uni.oslomet.no. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Kategorier
Ukategorisert

Slik slurver forskere med statistikk

I denne svært interessante artikkelen på Forskning.no gir Lars Holden ved Norsk Regnesentral en gjennomgang over fallgruver i slurv med statistikk – artikkelen viser tydelig viktigheten av å kunne statistisk analyse for alle som skal gjøre en jobb hvor forskning basert på statistisk analyse og statistikk som sådan inngår i de faglige vurderingene som treffes. Bør leses – dette er viktig allmenn kunnskap.

Hilsen Åsmund

Kategorier
Ukategorisert

Et veldig spennende prosjekt for masterstudenter med helt unike data!

Lurer du på hvordan NAV-veiledere planlegger møte med brukere? Eller kanskje hvordan de reflekterer over egen måte å jobbe på? Vel, da har vi et veldig spennende prosjekt for deg som skal skrive masteroppgave! PS: Du kan også få en av oss som veiledere og ta del i en forskergruppe som er like opptatt av det du skriver om som det du er – bli med da vel!

 

Før- og etterrefleksjonsskjemaet (FE-skjemaet) er utviklet av Arbeids- og Velferdsdirektoratet som et hjelpemiddel i implementeringen av Helhetlig Prinsippstyrt Metodisk Tilnærming (HPMT). HPMT er en modell for oppfølging av brukere i NAV. Modellen ble testet gjennom et eksperiment (RCT). Resultatene fra eksperimentet tyder på at HPMT førte til nye måter å jobbe på (Malmberg-Heimonen, Natland, Tøge og Hansen, 2016), og at modellen økte arbeidsdeltakelsen blant brukerne og gjorde at flere ikke lengre trengte støtte fra NAV (Malmberg-Heimonen, 2015; Malmberg-Heimonen og Tøge, 2016).

 

Hensikten med FE-skjemaet var å sikre at veilederne i NAV faktisk brukte modellen. Skjemaet var ganske standardisert, og veilederne skulle bruke dette i tilknytning hvert eneste møte med bruker. I skjemaet skulle veilederne krysse av for hvilke verktøy og prinsipper de skulle benytte, og hvordan det gikk. I tillegg skulle de skrive en kort tekst om hvordan de vurderte egen innsats. På den måten fungerte skjemaet både som et hjelpemiddel for veilederne og som et måleredskap for forskerne. Det gav forskerne mulighet til å undersøke hvorvidt veilederne jobbet i overenstemmelse med HPMT modellen.

 

Samlet har veilederne brukt 1672 FE-skjema i perioden september 2011 til april 2013. Disse har vi fått kopi av, og kodet i en datafil som kan belyse hvordan veilederne jobbet i prosjektperioden. Det er for eksempel mulig å analysere:

  • Forekomst av ulik praksis/verktøybruk osv.
  • Mønstre i veiledernes praksis/verktøybruk
  • Endringer i praksis over tid
  • Hvorvidt veiledernes praksis er i henhold til intervensjonen (HPMT)
  • Hvordan skjemaer fungerer som forberedelse og refleksjon

 

Fordi veilederne både har skrevet inn vurderinger og krysset av for ulike valg, gir dataene grunnlag for både kvalitative og kvantitative analyser. Dataene er likevel aller mest tilpasset kvantitative analyser, men veiledernes notater gir rom for å gi konkrete eksempler.

 

For mer info om FE-skjema, se sluttrapporten:

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMMR/sosiale%20tenester/Rapport%20HMPT%202014.pdf

 

og kap 4 i midtveisrapporten:

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqLP279fZAhXFEVAKHU5BDLsQFggyMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2Fno%2FNAV%2Bog%2Bsamfunn%2FKontakt%2BNAV%2FRelatert%2Binformasjon%2F_attachment%2F331436%3F_download%3Dtrue%26_ts%3D13bad45ad78&usg=AOvVaw2nqYqRHqG9I-F7Ya2FK9jF

 

Referanser (vitenskapelige artikler om effekter av HPMT):

Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete (2016). Effects of individualised follow-up on activation programme participants’ self-sufficiency: A cluster-randomised study. International Journal of Social Welfare. Vol. 25. doi: 10.1111/ijsw.12179

Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. British Journal of Social Work. Vol. 46. doi: 10.1093/bjsw/bcv073

http://hdl.handle.net/10642/3084

Malmberg-Heimonen, Ira (2015). Social workers’ training evaluated by a cluster-randomized study: reemployment for welfare recipients?. Research on social work practice. Vol. 25. doi: 10.1177/1049731515569357

 

For mer info, kontakt:

Ira Malmberg-Heimonen

Professor

+47 936 33 283

eller

Anne Grete Tøge

Forsker II

Tlf: +47 67 23 81 58 / 936 51 644

 

Kategorier
Ukategorisert

Fem prosjekter for masterstudenter knyttet til aldersforskning ved NOVA/OsloMet!

Hei alle sammen!

Her finner dere lenke til dokumentet: Masteroppgaver ved NOVA som er forslag til 5 masterprosjekter ved NOVA omhandlende aldersforskning – kanskje noen av dere har ideer som passer inn i en av disse forslagene?

Eller kanskje dere blir så fristet at dere har lyst å ta kontakt med Britt ved NOVA?

Britt Slagsvold er en av Norges fremste forskere på tematikken og her er det muligheter til å bli del av forskningmiljø som svært svært gjerne vil ha studenter!

Jeg har tre studenter fra i fjor som jobber med disse dataene/tematikken og dette er også «mitt» forskningsfelt – så om noen synes dette ser interessant ut – så blir jeg gjerne med på et møte hos NOVA sammen med Britt og andre av Norges fremste på dette feltet. Håper noen får lyst – jeg vet at dere er svært svært ønsket av Britt med kolleger!

Alt godt, Åsmund

Kategorier
Ukategorisert

Metode drop-in avholdes mandag 5.mars kl.13.00 – 14.00 i SG26/X380 (dvs.3.etg der NOVA holder hus)

Hei alle sammen!

Har du et metodespørsmål du ønsker svare på? Trenger du hjelp med SPSS eller lurer «hvordan var det nå jeg gjorde dette igjen»? Det dere har av spørsmål om statistisk analyse – som dere på egenhånd ikke har greid å løse – møte opp på metode drop-in mandag 5.mars kl.13.00 – 14.00 i SG26/X380 (dvs.3.etg der NOVA holder hus) så løser vi disse. Jeg planlegger å ha drop-in annenhver mandag – avhengig av hvordan kalenderen går opp – hver time vil blir annonsert på forhånd.

MERK: Dette er ikke undervisning i metode/statistisk analyse, men et tilbud hvor dere kan få svar på metodespørsmål dere lurer på og ikke har helt funnet løsningen på. Prinsippet jeg kommer til å følge er «first come, first serve» – men kommer dere flere samtidig vil vi gjøre dette som en gruppe, hver enkelt presenterer sine spørsmål – så diskuterer vi oss gjennom hvert enkelt av dem – masse masse god læring i det.

Alt godt,
Åsmund

Kategorier
Ukategorisert

Flere av sidene er nå oppdatert med flere ressurser!

Det tar sin tid å bygge en ressursside i metode og statistikk, men det er gøy og innimellom fyller jeg sidene med ressurser jeg håper mange kan ha nytte av. Flere sider har nå fått mer innhold – se blant annet sidene under «Masteroppgaven», «Min undervisning» og «Alt om SPSS». Mer kommer – disse sidene skal bygges stein for stein.

Hilsen Åsmund 

Kategorier
Ukategorisert

En ressursside for metode og statistikk!

Jeg har lenge tenkt at jeg ønsker å lage en ressursside til bruke i metodeundervisning ved HiOA, men også en side som kan brukes aktivt av masterstudenter som ønsker å bruke statistisk analyse i sin masteroppgave eller er i gang med masteroppgaven.

Denne siden er i sin spede begynnelse – men sammen kan vi lage en ressursside som kan komme mange til nytte! Så send meg en e-post eller legg inn en kommentar om du mener noe mangler eller har en ide som kan forbedre siden!

Hilsen Åsmund