Høyskolen Kristiania

Forskningsgruppen Anvendt folkehelse (AnFo) ved Høyskolen Kristiania bygger på historien, verdiene, metodene og formålene til folkehelsearbeid på et lokalt, nasjonalt og/eller internasjonalt nivå. Med det bygger AnFo sine prosjekter på de fem prinsippene i folkehelsearbeid: Utjevne sosiale helseforskjeller, Helse i alt vi gjør, Bærekraftig utvikling og Føre-var & medvirkning. Prosjekter som inngår i AnFo fokuserer på hvordan samfunnsstrukturer, sosiale faktorer, bærekraftig utvikling og personlige karakteristika påvirker livsstil og risiko for sykdom, samt hvordan disse fører til helsesvikt.

Alle prosjekter som er inkludert i AnFo inkluderer et brukerperspektiv og/eller brukermedvirkning. I dag omhandler AnFo sine tverrfaglige og sektorovergripende prosjekter historiske og kulturelle perspektiver på helse; faktorer som påvirker helse; salutogenese og patogenese; sykdom og skade; helsefremmende og forebyggende arbeid; folkehelse lokalt, nasjonalt og globalt. Forskningsgruppen ble oppstartet i 2019 og består av professorer, førsteamanuenser, høyskolelektorer samt en phd- og en masterstudent. Forskningsgruppen ønsker å inkludere flere masterstudenter.

Les mer forskningsgruppen Anvendt folkehelse her.