Hva er MiNS studien?

Hensikten med MiNS er å etablere et godt tilbud til unge foreldre, og styrke deres kunnskap og utøvelse av eget foreldreskap. Det er viktig å tilby gode tiltak til familier for å redusere potensielt negative konsekvenser og fremme god helse, i tillegg til å begrense effekten av sosial arv. Når man tilbyr nye tiltak er det viktig med gode evalueringer for å kunne vite at tiltaket gjennomføres på en riktig måte, er egnet i den norske konteksten og har en positiv effekt. NFP har hatt gode effekter i land som USA, England, Skottland og Nederland, og man håper på det samme i Norge.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.