Om studien

Vi vil undersøke hvordan det går med førstegangsfødende mødre med behov for mer oppfølging enn det som per i dag finnes på helsestasjonen og hos fastlege. Målet med studien er å få kunnskap om hva slags støtte førstegangsfødende har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden.

Ved å dele dine erfaringer med forskere, vil du bidra til at helsehjelpen til førstegangsfødende mødre i din situasjon kan bli bedre fremover, og at mødre og barn får nødvendig helsehjelp i småbarnsperioden. Studien går over store deler av Norge, og vi vil få mye nyttig kunnskap om hvordan vi best mulig kan hjelpe familier med ekstra oppfølgingsbehov.

Det er OsloMet – Storbyuniversitetet som gjennomfører studien og prosjektleder Anne Grete Tøge er ansvarlig for personvernet i prosjektet.

Denne studien er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som ønsker å finne ut hvordan man bedre kan hjelpe førstegangsfødende som har behov for ekstra støtte i graviditeten og småbarnsperioden.

Møt prosjektlederne våre

Eirin Pedersen

Prosjektleder, jobber ved Arbeidsforskningsinsituttet AFI ved OsloMet

Eirin har jobbet med prosjekter som har med foreldreskap og mamma-rollen i mange år.

Hun er ansvarlig for intervjudelen av prosjektet.

Anne Grete Tøge

Prosjektleder, jobber ved Arbeidsforskningsinsituttet AFI ved OsloMet

Anne Grete har jobbet med mange store prosjekter som undersøker hva som virker og ikke virker i norske omsorgstjenester.