Charter, Code & Monica

For at HiOA skal kunne tilby utdanning av beste kvalitet og hevde seg sterkere i den internasjonale konkurransen om talenter og forskningsmidler, må en god rekrutterings- og karrierepolitikk være en høyt prioritert oppgave for ledere på alle nivåer i institusjonen. Bedre karrierepolitikk og tilrettelegging for karriereplanlegging skal omfatte alle vitenskapelig ansatte og omfatte personer i alle …

Charter, Code & Monica Les mer »