10 råd til ledelsen om FOU-strategiske vektlegginger

HiOAs styre vedtok en institusjonsstrategi rett før sommeren («Strategi 2024»). Jeg startet deretter arbeidet med å utvikle en handlingsplan for mitt ansvarsområde og med samme tidshorisont.  I høst starter ledelsen også arbeidet med å disponere strategibudsjettet for 2018-2020, et arbeid som skal reflektere strategiske og taktiske vurderinger på FOU-siden. FoU-utvalget ved HiOA har som ansvar …

10 råd til ledelsen om FOU-strategiske vektlegginger Les mer »