NALF fyller 30 år!

Norsk Arbeidslivsforum fyller 30 år. Hvor går vi nå?

Velkommen til feiring av vår unge voksne, vitale og stadig like relevante forening.

Meld deg på her: Norsk Arbeidslivsforum fyller 30 år – Nettskjema

Grunnstenen i foreningen er en tverrpolitisk og åpen diskusjon om livsbetingelsene for det norske arbeidslivet. Fra oppstart, godt forankret i arbeidslivsforskningen og fra stadig nye vinkler går den røde tråden: Hvilket fundament står den norske arbeidslivsmodellen til enhver tid på? Hvilke samtidsspørsmål må den bære? Hvilke endringer skal den bistå til? Og hva består nå denne litt slitte, men desto viktigere tilliten av? Hvordan holder vi på den? 

Hvordan bygger vi fremtidens arbeidsliv? Fortsatt åpent diskuterende og relevant, sammen.

  • Velkommen til 30-årsjubileum, styreleder Ingeborg Malterud.
  • Jubileet åpnes, Arbeid og Inkluderingsdepartementet (ved politisk ledelse).
  • Jonas Bals, LO, norsk arbeidslivs historie – hvor kommer vi fra, og hvor går vi nå?
  • Torbjørn Røe Isaksen, E24 (og tidligere arbeidsminister) Hvilke livsbetingelser har den norske modellen fremover?
  • Lisbeth Øyum, oppdatert kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeid.
  • Panelsamtale: hvilket arbeidsliv vil prege Norge frem til Norsk Arbeidslivsforum fyller 60?

Mats Ruland (riksmekler), Rolf Utgård (sentral aktør i NALFs historie, arbeidslivsekspert og tidligere fagforeningsleder), Eivind Falkum (sentral aktør i NALFs historie, seniorforsker emeritus OsloMet), Nina Melsom (arbeidslivsdirektør NHO), Lisbeth Øyum og LO.

Etter programmet følger jubileumsskål, gode samtaler og litt småmat.

Velkommen til Pakkhuset Oslo 5. september klokken 13.00 til ca 16.00

Vi har begrenset med plass så vi oppfordrer deg til å melde deg på raskt.

Vi gleder oss!