Om nettressursen nasjonaleminoriteter.no

På dette nettstedet finner du ressurser og oppgaver om nasjonale minoriteter for ungdomstrinn og videregående trinn. NAFO har laget oppleggene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Her kan du søke etter alle ressursene og oppgavene, sortert etter trinn, tema, fag eller kompetansemål
Les mer