finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger.