Identitet

Nasjonale minoriteter er i en minoritetssituasjon i det norske samfunnet, og spørsmålsstillinger rundt identitet kan relateres til det å være i mindretall og til situasjonen for de nasjonale minoritetene. Har elevene egne erfaringer rundt dette? Hvordan oppleves det?