presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet