Film – Typisk norsk?

Typisk norsk? – ungdommer fra de nasjonale minoritetene

Filmen Typisk norsk? handler om «det norske» sett med ulike øyne, og hva dette innebærer for ungdommer med bakgrunn i de nasjonale minoritetene. I filmen diskuterer og problematiserer ungdommene en rekke påstander om hva som er typisk norsk, og de stiller blant annet spørsmål om oppfatninger om «det norske» har endret seg over tid?

[accordion title=»Aktuelle kompetansemål»]

Filmen med tilhørende oppgaver kan egne seg godt som introduksjoner til arbeid med følgende kompetansemål:

Ungdomstrinn:

Samfunnsfag etter 10. trinn

  • gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Norsk etter 10.trinn

  • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

Videregående

Norsk Vg2 (ST) + Vg3 Påbygning

  • beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster

Norsk Vg1 ST/Vg2 YF:

  • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner
  • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster

Samfunnsfag Vg1/Vg2:

  • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
  • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar

Historie Vg3:

  • drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse

[/accordion]

[tabs] [tab title=Om ungdommene]

[one_half]

Natalie Preminger

Natalie Preminger: Jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Oslo og er norsk jøde.

Inge Brenden Seigerud

Inge B. Seigerud: Jeg er norsk, er 18 år og kommer fra Finnskogen. Jeg har skogfinsk slekt og liker jakt, fiske og andre aktiviteter ute.

Noora Marie Ollila

Noora Marie Ollila: Jeg er 20 år. “Nordkalott-cocktail” er et begrep som passer bra om min identitet. Jeg er halvt norsk og halvt finsk, og i tillegg er jeg kvensk og av samisk avstamning.

[/one_half]

[one_half_last]

Rein Oskar Evensen

Rein O. Evensen: Jeg er 19 år gammel og studerer på Musikk -teaterhøyskolen i Oslo. Jeg er norsk.

Caroline Karlsen

Caroline Karlsen: Jeg er tater-jente men er også norsk. Jeg er 18 år og har mange interesser. Noen av mine interesser er trening og musikk.

Daniel

Daniel: Jeg er 21 år, norsk og rom.

[/one_half_last]

[/tab] [tab title=Daniel, norsk og rom]

[/tab] [tab title=Oppgave -påstander]Del klassen inn i mindre grupper og bruk kortene med påstander til å diskutere hva som er typisk norsk. En på gruppa plukker opp et kort med en påstand, for eksempel: Det er typisk norsk å gå på tur. Påstanden er utgangspunktet for en diskusjon. Er dette virkelig typisk norsk? Kjenner dere dere igjen i påstanden? Liker alle nordmenn å gå på tur? Hvorfor tror dere dette oppfattes som typisk norsk? Er det bare i Norge man går på tur? Neste påstand kan for eksempel være: Det er typisk norsk å være nasjonalistisk? Er dere enige/uenige i denne påstanden? Hvorfor/hvorfor ikke?

Påstander – typisk norsk

[/tab] [tab title=Til refleksjon]Refleksjonsspørsmål
• Hva er typisk norsk for deg?
• Identifiserer du deg med det som mange mener er «typisk norsk»?
• Er det viktig å snakke om hva som er typisk norsk? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Hvorfor tror du mange er så opptatt av å finne ut hva som er typisk norsk?
• Finnes det egentlig noe som er «typisk norsk»?
• Hvordan reagerer du på påstanden: «Norge har blitt så flerkulturelt»?
• Hva tror du en som levde i Norge for 100 år siden ville si var typisk norsk?
• Hva tror du besteforeldrene dine ville si var typisk norsk da de vokste opp?
• Er det noe du tror var bedre i Norge før i tiden? Er det noe som er bedre nå?

[/tab] [/tabs]