Aleris

Aleris Røntgen Lillestrøm

Vi er et privat institutt som har sentral beliggenhet i Lillestrøm:
Romerike Helsebygg 2 etg.
Adresse: Dampsagveien 2, 2000 Lillestrøm.

Åpningstider og lunsj:
Åpningstider generelt: 0800-1530
Åpningstider på MR: 0745-2030 man-torsdager, 0745-1900 fredager.
Lunsj mellom 1130-1200.

Ansatte:
4 radiologer
8 radiografer
6 sekretærer
1 kontorleder
1 avdelingsleder

Labber/modaliteter:
3 MR, 2 stk 1,5 T Siemens Avanto Fit og 1 1,5 T Siemens Aera
1 CT,  Siemens Somatom go TOP.
1 røntgen lab, Axiom Luminos dRF Max
1 UL, Aplio 400 fra Toshiba

Internunderving, demonstrasjoner:
Vi har til tider internundervisning i lunsjen, men dette er ikke satt opp fast. Aleris har to ansatte som har laget en MR- MSK- håndbok som vi deler ut til studenter som har MR-praksis hos oss. Denne får de til odel og eie. Forventinger dere har til studentene

Forventinger til studentene:
– Vi forventer at studentene følger de generelle åpningstidene vi har og at de melder ifra    til oss hvis de ikke kommer pga. sykdom eller annet fravær.
– Det er stort fokus på pasient tilfredshet på vår avdeling og forventer at de bidrar til å gi    våre pasienter en god kundeopplevelse her hos oss.
– Engasjement fra den enkelte student forventes og det er ønskelig at studenten noterer   og leser relevant faglitteratur samtidig slik at han/hun greier å følge med.

Praksisveileder
Vår praksisveileder heter Silje Killi Hammerstad. Hun jobber ved alle de ulike modalitetene her hos oss. Selv om det er Silje som har hovedansvaret for studenter, så vil studenten jobbe med alle våre radiografer, da alle rullerer på de ulike modalitetene i løpet av dagen og uken