350 ansatte på digital fagdag i mars

I mars 2020 lå alt klart for å samle alle barnehageansatte i bydel Søndre Nordstrand i Oslo i det største auditoriet på OsloMet til en fagdag med tema: Barnehagen i et storbyperspektiv – mellom forskning og praksis. Slik gikk det ikke, da Covid 19 satte en stopper for dette. Litt over et år seinere, etter nedstengte barnehager, kohorter, pågangsmot, trafikklys og smittevern ble plandagen gjennomført med et rikholdig program. På Teams.

Plandagen var et resultat av et samarbeid mellom Bydel Søndre Nordstrand og REACH ved OsloMet. Første ut på programmet var Katrine Giæver, Marcela Montserrat Fonseca Bustos og Elena Tkachenko, alle ansatt ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.

Innleggene handlet om barnehagens kulturelle rom og strategier for å støtte barns ulike språk i barnehagen. Montserrat Fonseca Bustos tok opp det vanskelige «rasisme»-begrepet, et innlegg som gjorde stort inntrykk på alle som deltok. Både dette, foreldresamarbeid, digitale verktøy og omsorgssvikt var temaer de ansatte ønsket å høre mer om på neste fagdag.

Last ned presentasjonene:

Målfrid Bleka

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Søndre Nordstrand Lise Ones, pedagogiske ledere Rabia Aksoy og Målfrid Bleka delte sine tanker om viktigheten av samhold og fellesskap i en vanskelig tid og bydelens mangfold som en styrke å være stolte av.

Mangfoldet i barnehagene i Søndre Nordstrand ble også tydeliggjort i korte innholdsrike filmsnutter der samtlige barnehager presenterte «sin» barnehage, vist frem som en sammenhengende mosaikk av ulike barnehager i størrelse, beliggenhet og aktiviteter med barn og ansatte.

OsloMet-forskerne Trine Myrvold og Ellen Os har ledet en studie på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet hvor de har forsket på Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager. Innlegget ga et innblikk i hvordan tiden med nedstenging hadde vært for barnehager, foreldre og barn over hele landet.

Brukermedvirkning sentralt i samarbeidet mellom REACH og bydel Søndre Nordstrand

Et viktig prinsipp i samarbeidet mellom REACH og bydel Søndre Nordstrand er å fange opp problemstillinger som er relevante for bydelens barnehager – gjennom en såkalt «brukeridentifisert» tilnærming. Gjennom et langsiktig samarbeid er det særlig to temaer som skal utforskes:

  • Foreldrekunnskap og kultursensitivitet: Vi må lære mer om foreldrenes behov og forståelser av barnehagens innhold i en flerkulturell foreldregruppe
  • Behovet for å rekruttere ansatte til barnehager i flerkulturelle storbyområder, og da særlig menn med minoritetsbakgrunn. Dette kan du lese mer om i denne kronikken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *