STORBYBARN PÅ ANDRE PLATTFORMER

Ny rapport om Oslo-barnehager: Barna bør få mer støtte i leken
Barnehagene i Oslo har vennlige ansatte og lavt konfliktnivå. Men de utnytter ikke alle muligheter til å bidra til barnas utvikling. Det viser rapporten «Mulighetenes barnehage – Kvalitet i Oslo kommunes barnehager» som er skrevet av forskerne Leif Hernes (BLU), Trine Monica Myrvold (NIBR), Tona Gulpinar (BLU), Ellen Os (BLU), Nina Winger BLU), Hilde Hatleskog Zeiner (NIBR) ved OsloMet på oppdrag fra Oslo kommune.  

Last ned hele rapporten
Les saken på OsloMet.no (18.06.21)

Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 – delrapport 3
NIBR-rapport 2021:6

På oppdrag fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har NIBR levert en rekke rapporter i prosjektet «Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19.» Delrapport 3 presenterer blant annet funn fra REACH sin undersøkelse blant småbarnsforeldre med barn i barnehage som ble gjennomført blant beboere på Søndre Nordstrand i april 2020. Kunnskapen fra prosjektet skal bidra til å forbedre informasjonen overfor utsatte grupper av befolkningen og vil være til nytte ved eventuelle fremtidige pandemier.

Les mer og last ned rapporten fra IMDI sin nettside

Slik har det gått med barnehagene under korona
En undersøkelse som forskere tilknyttet REACH har utført på oppdrag for UDIR viser hvilke konsekvenser pandemien har hatt for barnehager, foreldre og barn.
Forfatter: Sonja Balci, OsloMet
03.02.2021

Les artikkelen på oslomet.no
Les mer og last ned rapporten

Barnehagene i Oslo trenger ikke bare flere menn. De trenger flere menn med minoritetsbakgrunn
Kronikk av Sahaya Kaithampillai
Aftenposten 15.2.21
Dagsrevyen 17.2.21
«Og de bør utdanne seg til ledere»

Les hele kronikken
Se Dagsrevyen (fra 28:32)

UDIR: Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehagene

REACH sine undersøkelser i Bydel Søndre Nordstrand danner utgangspunktet for UDIR sin informasjonsside om konsekvenser av smitterverntiltak i barnehagene.

Les hele artikkelen

Trangbodde barnefamilier føler seg mest isolert under koronakrisen
Utrop, forskning.no, NTB 24.4.20
“Trangbodde barnefamilier har større utfordringer under koronanedstengningen enn familier som har romsligere plass i boligen, viser en ny undersøkelse”

Gutten med nye sko
Kronikk av Sahaya Kaithampillai
Dagsavisen 3.12.19
“Hver dag etter å ha lekt ute, vasket han Nike-skoene nøye med vann og papir”

Les mer

Barn som jager livet
Kronikk av Sahaya Kaithampillai
Klassekampen 16.2.19
“De som kommer i barnehagen med usunn mat og for lite klær, lærer fort at det er forskjell på folk”

Les mer