FORSKNING

REACH-prosjekter

REACH setter i gang og er tilknyttet prosjekter som kan være relevant for vårt fokusområde: barndom og barnehager i storby.

Barnehager og barnefamiliers opplevelse av korona-situasjonen

I april 2020 gjennomførte REACH nettbaserte undersøkelser til barnehageansatte og barnefamilier i Bydel Søndre Nordstrand, som er med i REACH-samarbeidet. Dette arbeidet gir OsloMet, Oslo kommune, Bydelen, barnehager og myndigheter unike muligheter til å dokumentere og studere hverdagslivet under koronakrisen – en situasjon ingen av oss har opplevd før, og viktig lærdom om hvordan situasjonen ble håndtert. I juni ble undersøkelsene gjentatt.

I alt fem notater er publisert fra april-undersøkelsene. Last ned disse her. Notater fra juni-undersøkelsene er under arbeid.

Les nyhetssak om de første resultatene (24.04.2020)

Les nyhetssak om de neste tre notatene (25.05.2020)

UDIR-oppdrag 2020: Nasjonal studie om håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager

Høsten 2020 har en forskergruppe tilknyttet REACH gjennomført studier i hele Norge for å kartlegge håndtering av stenging og gjenåpning av barnehagene, hvordan smitteveilederne har fungert og barnas opplevelser i de ulike fasene. Rapportene blir publisert så snart de er tilgjengelige.

Les hele saken

Eksisterende forskning

Forskning ved REACH-senteret bygger på både tidligere og eksisterende forskning.

Les mer