PhD eller masteroppgave hos STORBYBARN

Er du interessert i å koble ditt PhD-prosjekt eller skrive din masteroppgave på temaer knyttet til STORBYBARN?

Et PhD-prosjekt eller masteroppgave knyttet til STORBYBARN kan være aktuelt for studier innen barnevern, sosialt arbeid, familiebehandling, barnehagelærer, helseledelse, sykepleie, teknologi og design, eller knyttet til kommunalt arbeid, by- og regionforskning og arbeidslivsforskning.

STORBYBARN ser spesielt på barndom, nærmiljø og barnehagen som oppvekstarena og som et møtested for barn og familier i det flerkulturelle Oslo. Vi skal iverksette forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som treffer mangfoldet av barn og familier i levekårsutsatte områder.

Hva oppnår du ved å knytte deg til STORBYBARN?

Som PhD-stipendiat eller masterstudent får du muligheten til å jobbe tett på et tverrfaglig forskningsmiljø, der du kan søke innspill og veiledning fra  forskere med ulik vitenskapelig og metodisk kompetanse. Du får også mulighet til å være endel av et tverrfaglig fellesskap, der ny kunnskap utvikles i tett dialog med ansatte og beboere i ulike bydeler i Oslo.

Aktuelle temaer kan være :

  • Relasjoner (Familier/ansatte, ansatte/ samarbeidende institusjoner)
  • Foreldresamarbeid (Involvering, inkludering/ekskludering, medvirkning)
  • Kommunikasjon og samhandling: (Digitalt, muntlig, skriftlig, flerspråklig)
  • Barnehagen som organisasjon (Struktur, ledelse)
  • Barndomskultur / barndomsdiskurser
  • Samarbeid (barnehage/barnevern/helsestasjon)
  • Barndom i barnehagen / barndom i hjemmet
  • Ideer og ideologier om barn og barndom
  • Barndom og oppvekst i lys av sted, sosioøkonomiske og sosiokulturelle forhold
  • Barnehagenes uttrykk og kulturelle mangfold

For mer informasjon og samtale om mulig prosjektideer, ta kontakt med: