Sikkerhetstips under cyberkrigen

Interview med Lothar Fritsch på OsloMET.no

OsloMET har intervjuet Prof. Lothar Fritsch om internasjonale konflikter der det brukes cyberangrep. Samtalen handler om risiko å bli utsatt for angrep, misbruk av privat utstyr som del av Botnett, og personlige sikkerhetstiltak mot å bli offer for slike aktiviteter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *