Student og gravid

Mange studenter blir gravide eller får barn i løpet av studietiden. Da er det greit å vite hvilke regler som gjelder!

Rett til tilrettelegging

Studenter som av medisinske eller andre grunner har problemer med å gjennomføre eksamen på vanlig måte, kan søke om tilrettelegging av eksamen eller alternativ vurderingsform. Det gjelder også deg som på grunn av graviditet eller fødsel opplever medisinske utfordringer som gjør det vanskelig å gjennomføre eksamen på vanlig måte. Mulig tilrettelegging kan for eksempel være utsatt tid, heve/senke-bord eller en spesiell type stol, men listen er ikke uttømmende.

Studenter som har behov for å amme under skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen) kan etter søknad få innvilget å benytte seg av amme-/hvilerom.

Retningslinjer for behandling av søknad om tilrettelegging finner du her. Kontakt tilretteleggingstjenesten hvis du har behov for veiledning om tilrettelegging eller hvis du ønsker å søke om tilrettelegging.

Hvis du mener du har krav på tilretteleggning, men ikke har fått det kan du Kontakte Studentombudet.

Rett til foreldrepermisjon

Hvis du får barn under studiene har du rett på permisjon under svangerskap og omsorg for barn. I permisjonstiden skal du fremdeles ha status som student ved OsloMet, og du har rett til å gjenoppta studiene på tilsvarende nivå som før permisjonen. Det er fakultetet som avgjør permisjonssøknader.

Er du gravid har du rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Den andre forelderen har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdatoen er i perioden to uker etter fødsel.

Du har ikke nødvendigvis krav på å få gjenoppta studiene umiddelbart etter at permisjonen er over, men universitetet har plikt til å legge til rette for studenter som er i permisjon etter svangerskap og fødsel slik at de kan gjenoppta sine studier så raskt som mulig.

Hvis du er gravid eller skal bli forelder, kontakt fakultetet ditt og få informasjon om hva du må gjøre for å søke om permisjon eller eventuelt tilrettelegging slik at du skal kunne fullføre studiet.

Hvis du opplever at rettighetene dine er blitt brutt eller er usikker på om du får det du har krav på – kontakt Studentombudet.

Lån og stipend og rettigheter fra NAV
Studentombudet gir ikke råd og veiledning på spørsmål som gjelder for eksempel Lånekassen eller NAV, men Studensamskipnaden i Oslo har laget en brosjyre med råd og veiledning til gravide, som du finner her. Trenger du mer veiledning eller informasjon, ta kontakt med SiO Rådgivning

Lånekassen har en egen nettside med informasjon og fødsel og barn. Den finner du her.