Dine rettigheter ved streik

Streik er et lovlig middel som fagforeningene kan benytte seg av dersom det foreligger en interessetvist, blant annet ved forhandling av tariffavtaler. Formålet er å legge press på motparten, som her er staten. For at streiken skal ha effekt må den innebære at staten blir presset til å strekke seg for å finne en løsning. Det innebærer at streiken må ramme personer som egentlig ikke har noe med avtalen å gjøre, for eksempel studentene.

Når fagforeningene tar ut personer i streik betyr det at vedkommende ikke får lov til å jobbe. De som ikke tas ut i streik har ikke lov til å ta over arbeidsoppgavene deres, eller gjøre noe mer enn de vanligvis ville gjort. OsloMet kan for eksempel ikke ansette nye sensorer eller omplassere andre til å hjelpe til på eksamenskontoret for å sørge for at eksamen blir gjennomført. Derfor vil en eventuelt streik kunne føre til at noen eksamener ikke blir avholdt på det tidspunktet, eller på den måten de vanligvis skulle ha foregått. Sensuren kan også bli forsinket og forelesinger kan bli forhindret. Det vil også være redusert bemanning på servicetorgene, hos vaskepersonalet og i en rekke andre avdelinger.

Hva skjer for deg som er student?

Dine rettigheter som student blir i utgangspunktet ikke rammet av streiken. Du har fortsatt rett på å få ta eksamen, men eksamensdatoen kan bli utsatt til streiken er over og det er mulig å arrangere eksamen igjen. Sensur av eksamen, bachelor- eller masteroppgave kan også bli forsinket dersom streiken blir langvarig. Frister for innlevering av hjemmeeksamen, bachelor- eller masteroppgave, innlevering av arbeidskrav og lignende går mest sannsynlig som normalt, da dette skjer elektronisk, så husk å overholde fristene.

Om det blir streik og hvor lenge den eventuelt vil vare er det ingen som kan forutsi. Streiken avblåses så snart fagorganisasjonene og staten er kommet til en løsning, og det kan skje når som helst. Det er derfor viktig at du forbereder deg til eksamen på samme måte som om det ikke var fare for streik, og at du møter og leverer som vanlig, med mindre du får beskjed om noe annet.

OsloMet har opprettet en informasjonsside for studenter om den mulige streiken. Denne oppdateres kontinuerlig og inneholder oppdatert informasjon om konsekvensene av en eventuell streik. Siden vil også ha informasjonen om det blir avlyste eksamener og annen viktig informasjon fra fakultetene.