Studenter har også taushetsplikt

Visste du at du som er student også kan ha taushetsplikt? Du har allerede signert på at du vet det!

«En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde» (Universitets- og høgskoleloven § 4-6).

Taushetsplikt betyr at du ikke kan fortelle noe du har fått vite om en annen person eller om forretningshemmeligheter videre til noen andre, for eksempel venner, familiemedlemmer eller andre som ikke skal ha tilgang på informasjonen. Du kan heller ikke gjøre slik informasjon tilgjengelig, for eksempel ved å dele det på sosiale medier, eller bruke informasjonen til andre formål enn de oppgavene du er pålagt av OsloMet. Taushetsplikten gjelder ikke bare hva du sier eller skriver, men også bilder, videoer og liknende.

Det kan også være brudd på taushetsplikten om du ikke er påpasselig nok med hvordan du oppbevarer informasjonen, slik at andre kan få tilgang. For eksempel hvis du glemmer igjen pasientjournaler på bussen eller videresender en taushetsbelagt epost til feil adresse.

Du er underlagt taushetsplikt både når du er student og etter at du er ferdig. Taushetsplikten gjelder hele tiden, også på fritiden. Når du semesterregistrerer deg i StudentWeb bekrefter du at du er klar over taushetsplikten.

Taushetsplikten er særlig viktig for studenter som er ute i praksis eller som på andre måter behandler informasjon om noens personlige forhold. Den gjelder også for studenter som får informasjon om forskningsprosjekter.

Du finner en oversikt over regelverk her. Hvis du er student på et helsefag, finner du reglene for taushetsplikten i Lov om helsepersonell kapittel 5. 

Krenkelse av en lovbestemt taushetsplikt kan straffes med bøter eller fengsel.

Er du usikker på noe som gjelder taushetsplikten, enten din egen eller til en tilsatt, eller ønsker du å varsle om brudd på taushetsplikten anonymt? Ta kontakt med studentombudet for råd og bistand.