Studentenes beslutningsmyndighet

DSCF2183
Foto: Anita Tøien Johansen

Visste du at i Norge så har vi bestemt at alle studenter skal ha rett til å organisere seg? Universitets- og høgskoleloven sier at studenter ved universitet og høgskoler kan opprette et studentorgan for å «ivareta studentenes interesser og fremme studentenes synspunkter».

Det er studentene selv som skal velge sine egne representanter, men OsloMet har en plikt til å legge forholdene til rette slik at studentorganene skal kunne utføre arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte. Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå.

På OsloMet velger studentene blant annet sitt eget studentparlament. Mer informasjon finner du her!