Varsling og trakassering

Hva er studentombudets rolle i varslingssaker?

Studentombudet kan være en samtalepartner for studentene i saker om trakassering. Studentombudet kan blant annet gi råd og veiledning om hva studenten kan gjøre, og forklare regelverket og rutinene for håndtering av saken.

Hvis studenten melder fra til universitetet om en episode og føler at saken stopper opp eller ikke blir behandlet i henhold til rutinene, kan studentombudet bistå studenten i dialog med universitetet for å sørge for at regelverket blir fulgt. Studentombudet sørger da for at studentenes rettssikkerhet er ivaretatt. Studentombudet er ikke advokat eller juridisk partsrepresentant for studenten. Studentombudet kan også bidra til å melde fra om saken, og følge opp at den blir håndtert på riktig måte.

Du kan også lese mer på OsloMet sine nettsider her.

Hvis dette gjelder deg eller en venn – ta kontakt med studentombudet.