Hva er blindsensur?

Hvis du klager på karakteren på en skriftlig eksamen, har du kanskje hørt at det skal foretas en ny, blind sensur. Men hva betyr egentlig det?

Etter Universitets- og høgskoleloven § 5-3 fjerde avsnitt, har du rett til å klage på karakteren på skriftlige eksamener. Hvis du klager skal oppgaven din sendes til ny sensur (og ny sensor).

Den nye sensoren skal ikke få vite noe om:

  • Hvem du er
  • Hvorfor du klager
  • Hvilken karakter du har fått
  • Hva som var begrunnelsen for den første karakteren

Hvis det foreligger sensorveiledning eller andre generelle retningslinjer for sensuren skal sensor få dette, men den nye sensoren må vurdere oppgaven din helt på nytt, helt uavhengig av den første sensuren. Derfor kalles dette «blindsensur», fordi den nye sensoren ikke vet hvilken karakter du har fått eller hvorfor.

Resultatet på klagesensuren kan bli at du går opp, ned eller blir stående på samme karakter. Uansett hvordan det går er det resultatet på klagesensuren som blir stående. Denne karakteren kan du ikke klage på.