Viktige forskjeller på muntlig og skriftlig eksamen

På OsloMet arrangeres det mange ulike eksamener. De vanligste formene er skoleeksamen (skriftlig eksamen under tilsyn), hjemmeeksamen, praksis og muntlig eksamen. Når det gjelder rettighetene dine som student er det noen viktige forskjeller mellom muntlige eksamener og praksis og de skriftlige variantene. Her finner du tre viktige forskjeller som du kanskje ikke har tenkt over, men bør vite om.

5886624251_d654020bb6_b

Anonymitet

Det kan virke åpenbart, men en viktig forskjell mellom muntlige eksamener og praksis, og skriftlige eksamener er retten til å være anonym.

Ved en skriftlig eksamen, enten ved hjemmeeksamen eller skoleeksamen, skal kandidatens identitet ikke gjøres kjent for sensor så langt det er praktisk mulig. Det ordnes normalt ved at du får et kandidatnummer som du merker oppgaven med, i stedet for ditt eget navn. Dette gjør en for å sikre at sensorene ikke legger vekt på utenforliggende hensyn når de retter oppgaver.

På en muntlig eksamen eller i praksis skal du møte sensoren din ansikt til ansikt, og da vil selvfølgelig vedkommende vite hvem du er. For å sikre at du får en rettferdig vurdering skal det benyttes to sensorer. Bruk av sensor skal gå fram av emnebeskrivelsen i programplanen.

Klage

Hvis du har hatt en skriftlig eksamen kan du klage på karakteren. Praksis og muntlige eksamener er imidlertid i sin natur ikke overprøvbare, og derfor kan man ikke klage på karakteren på disse. Det betyr at dersom du ikke er fornøyd med resultatet på en muntlig eksamen må du ta den på nytt hvis du ønsker å forbedre karakteren. Hvis du mener at det har skjedd noe feil ved selve gjennomføringen av eksamen eller praksis kan du klage på dette. Les mer om det her.

Har du hatt eksamen som er kombinasjon av skriftlig og muntlig kan du klage på den skriftlige delen. Får du medhold i klagen skal det holdes en ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.

På OsloMet finnes det veldig mange ulike kombinasjoner av eksamener og ulike eksamenstyper. Er du usikker på hva som gjelder for din eksamensform, sjekk emneplanen, eller spør en rådgiver på ditt fakultet.

Begrunnelse

Du har rett på begrunnelse for karakteren din, uansett hvilken eksamensform du har hatt og uansett hva resultatet har blitt. Du kan lese mer om begrunnelse her.

Men det er en viktig forskjell mellom skriftlige og muntlige eksamener: Har du hatt muntlig eksamen må du be om begrunnelsen med en gang du får vite resultatet. Har eksamen vært skriftlig har du en uke på deg på å be om begrunnelse fra du er blitt gjort kjent med karakteren.

Er du usikker på hva dine rettigheter som student er i forbindelse med eksamen, eller opplever du at rettighetene dine ikke blir tilstrekkelig ivaretatt på OsloMet? Ta kontakt med Studentombudet. Studentombudet kan gi råd og veiledning om dine rettigheter og hjelpe deg med å finne ut av hva du kan gjøre videre i saken din.