Eksamen og stryk

Hva skjer hvis jeg stryker på eksamen?

Selv om det går bra for de aller fleste på eksamen, er det også noen studenter som får karakteren F eller «ikke bestått». Men hva skjer egentlig hvis du stryker på eksamen? Og har du noen rettigheter?

Få også med deg Studentombudets eksamenstips her!

DSCF2188

Sammen med representanter fra Studentsamskipnaden og Lånekassa har Studentombudet tidligere blitt intervjuet av nettavisen Khrono om dette. Artikkelen heter «Hjelp, jeg strøk på eksamen!», og du kan lese den her.

Hva betyr det at man stryker på eksamen?

En eksamen skal enten vurderes etter karakterskalaen A-F eller bestått/ ikke bestått. Hvis du får karakteren F eller «ikke bestått» betyr det, enkelt forklart, at du ikke har vist at du har det minimum av kunnskap som kreves for å få godkjent faget. For å bestå faget må du derfor ta eksamen på nytt og oppnå et bedre resultat.

Vanligvis har du tre forsøk på å bestå en eksamen (med noen unntak). Når du stryker bruker du ett forsøk. Hvis du stryker på en ordinær eksamen får du rett på en ny eksamen.


Etter OsloMet sitt regelverk er det en viktig forskjell på stryk og ikke levert eller trekk fra eksamen. Hvis du ikke møter opp til en eksamen du er oppmeldt til, og ikke har gyldig fravær, har du ikke rett til å få ta ny utsatt eksamen, slik du får hvis du stryker eller har gyldig fravær. Du kan lese mer om ny utsatt eksamen her.

Hva skjer hvis jeg stryker på ny utsatt eksamen?
Hvis du stryker, eller blir syk på ny, utsatt eksamen (konteeksamen), må du vente til neste gang ordinær eksamen blir holdt. Hvilke konsekvenser ventetiden får for din studieprogresjon avhenger av hvilket studie du går på. Ta kontakt med fakultetet ditt hvis du har spørsmål om dette.

Kan jeg klage på stryk-karakteren?
Hvis du har hatt en skriftlig eksamen er svaret ja. Ved muntlige eksamener og praksis kan man ikke klage på karakteren fordi sensuren ikke er overprøvbar. Du kan lese mer om klage på eksamen her.

Hvis du er usikker på om du vil klage på karakteren eller ikke bør du be om begrunnelse. Begrunnelse har du rett på uansett om du har hatt muntlig eller skriftlig eksamen, men fremgangsmåten er ulik. Dette kan du lese mer om her.