Borte fra eksamen?

Noen ganger skjer det ting som gjør at man ikke får møtt på eksamen. Da er det viktig å kjenne til rettighetene sine.

«Ikke møtt»

En kandidat som ikke møter til eksamen til fastsatt tid, eller som ikke leverer en hjemmeksamen, mappevurdering eller liknende innen fristen, registreres som «ikke møtt». Dette teller som ett eksamensforsøk.

Du har vanligvis tre forsøk på å bestå en eksamen.

Gyldig fravær

Hvis det er sykdom som forhindrer deg å møte eller levere innen fristen kan du imidlertid levere legeerklæring for å få gjort fraværet gyldig. Har du gyldig fravær teller ikke eksamenen som et forsøk. Legeerklæringen må omfatte eksamensdagen, og må leveres eller poststemples innen en uke etter eksamen.

Selv om du leverer legeerklæring på sykdom i løpet av perioden for en hjemmeeksamen eller liknende, gir det ikke automatisk rett til forlenget tid. Det er derfor viktig at du tar kontakt med fakultetet ditt og hører om det kan finnes en løsning dersom du skulle bli syk under hjemmeeksamen eller liknende oppgaver.

Ny og utsatt eksamen

Skal du ha rett på ny eller utsatt eksamen på grunn av fravær må fraværet være gyldig. Som gyldig fravær regnes sykdom eller annen dokumentert, tvingende fraværsgrunn.

Det samme gjelder studenter som på grunn av utvekslingsopphold eller deltidsstudier i utlandet, ikke har kunnet gå opp til ordinær eksamen.

Praksis

Kravet til tilstedeværelse eller oppmøte i praksis kan ikke fravikes på grunn av sykdom eller andre grunner. Programplanen eller emneplanen skal si noe om hvor mye fravær du lovlig kan ha i en praksisperiode. Blir du syk mens du er i praksis er det veldig viktig at du gir beskjed til praksisstedet og skolen. I noen tilfeller er det mulig å ta igjen sykedager i praksis etter avtale med praksisstedet.