Klage

Studenter liker å klage. Det finnes regelverk, retningslinjer og formelle krav for en del klager. I denne fanen finner du blant annet informasjon om at du kan klage på eksamenskarakter, formelle feil ved eksamen, på veileder og vedtak fra fakultetet.