Årsrapport for 2017

Studentombudet har tatt i mot 172 henvendelser i 2017. Dette er en nedgang sammenlignet med 2016. Årsrsapporten ser på årsaker til nedgangen, og analyserer endringen i type henvendelser sammenlignet med tidligere.

I år har studentombudet trukket ut praksis fra kategorien eksamen og praksis, samt trukket ut trakassering fra kategorien læringsmiljø. Årsaken er at undertegnede ønsket et tydeligere bilde av praksishenvendelser og eksamenshenvendelser, og at det er har vært et økt fokus på trakasseringssaker både internt og eksternt dette året. Det er derfor nytttig å trekke ut kategoriene for å få best mulig oversikt over henvendelsene.

Studentombudet ser på anbefalingene som ble gitt i 2015 og 2016, og kommer med fire nye anbefalinger basert på sakene studentombudet har jobbet med i løpet av året. Studentombudet håper dette kan gi læring til universitetet, og bidra til ytterligere forbedring av studentenes rettssikkerhet. Anbefalingene studentombudet kommer med i årsrapporten er:

  • utarbeide retningslinjer for publisering av eksamensdato, så studentene blant annet har mer forutsigbarhet rundt struktureringen av studiehverdagen.
  • mer fokus på maler for vedtak etter forvaltningsloven, slik at kravene til vedtak etter forvaltningsloven er ivaretatt.
  • et mer helhetlig regelverk og retningslinjer for universitetet, for å sikre likhet rundt avgjørelser av samme type og sørge for at studentenes rettssikkerhet er ivaretatt.
  • gjennomgå rutinene for svar og svartid for henvendelser til OTRS-adreser, da saksbehandlingstiden for henvendelser i dag er svært varierende.

God lesning!