Årsrapport for 2016

5889868491_b3ea2ab329_z

Studentombudet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har vært et toårig prøveprosjekt. Dette er årsrapporten for det siste året i prosjektet. Rapporten er ment å gi en oversikt over Studentombudets arbeid i 2016.

Prosessen med å gjøre ombudet til en permanent ordning har naturlig nok vært en del av fokuset dette året. Studentombudet har blitt godt mottatt av både studenter og tilsatte på HiOA, som forteller at ombudet har fylt et behov som organisasjonen har hatt.

Høsten 2016 ble det gjort en uavhengig evaluering av hvordan prøveordningen med studentombud har fungert. Evalueringen konkluderte med at «Studentombudet på Høgskolen i Oslo og Akershus er en etterspurt, viktig og nødvendig tjeneste». «Studentombudet dekker utvilsomt et behov for informasjon og bistand i saker som studentene ved HiOA har i forbindelse med sine rettigheter i studiehverdagen».

Den viktigste jobben i 2016 har imidlertid vært håndtering av enkeltsaker. I rapporten finner du statistikk og analyser av hvor mange som har søkt råd og bistand fra Studentombudet og hva de har spurt om. Rapporten gir også en vurdering av hva som er status for de utfordringene som Studentombudet har påpekt i sine tidligere rapporter.

I tillegg kommer Studentombudet med noen anbefalinger til HiOA, basert på de erfaringene ombudet har gjort seg de to årene prøveprosjektet har pågått. Jeg håper disse anbefalingene kan bidra til å øke kvaliteten på HiOAs studietilbud.

Rapporten gir også en beskrivelse av det arbeidet som Studentombudet har gjort når det gjelder nettverksbygging, kompetanseheving og utvikling av ordningen.

God lesning!