Årsrapport for 2015

Årsrapport bilde

2015 var året Høgskolen i Oslo og Akershus fikk Studentombud. Rapporten gir en oversikt over Studentombudet HiOAs første virkeår. Her finner du statistikk blant annet på hvor mange som har søkt råd og bistand og hva de har spurt om. I tillegg kommer Studentombudet med noen utfordringer til HiOA, som ombudet håper kan bidra til å øke kvaliteten på HiOAs studietilbud. Utfordringene er valgt ut med bakgrunn i noen av de henvendelsene som har kommet inn i løpet av året, og blir illustrert med reelle eksempler.

I tillegg til håndtering av enkeltsaker, har profilering av ordningen vært et viktig fokusområde for Studentombudet i 2015. Rapporten gir en kort oversikt over det arbeidet som er gjort for å gjøre Studentombudet synlig for både tilsatte og studenter. Du kan også lese om Studentombudets arbeid med nettverksbygging ved HiOA, i Norge og i resten av verden.

Ønsker du at Studentombudet kommer og presenterer årsrapporten og/eller sitt arbeid for din avdeling? Ta gjerne kontakt!

God lesning!