Årsrapport for 2021

I 2021 hadde studentombudet ved OsloMet – storbyuniversitetet 324 henvendelser. Dette er det høyeste antallet henvendelser studentombudet har håndtert, og det har medført at andre oppgaver ikke har blitt gjennomført. Studentene hadde flest henvendelser om eksamen og studierelaterte situasjoner.

Studentombudet deler kort erfaring rundt phd-regelverket, saksbehandlingstiden for godkjenning av fag, veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11, manglende regelverk ved kolliderende eksamen, bedre retningslinjer for innlevering av eksamen på nett og revidering av retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning.

Studentene er opptatt av god kvalitet på undervisning og læring, at det fungerer å si fra om problematiske forhold, at eksamensresultatene kommer i tide, forutsigbarhet i undervisningssammenheng og generelt at rettighetene deres er oppfylt.

Studentene jeg har møtt har vært slitne, mer oppgitt og mer klare for endring. Det har vært en økning i studenter som har det vanskelig, og noen har hatt det veldig tøft. Dette har blitt forsterket ved tapt studierett, ikke innvilget eksamensforsøk og flere saker om tilrettelegging.

Forord, studentombudets årsrapport 2021

Her finner du årsrapporten for 2021.