Om Studiesenteret

Et nasjonalt utdanningsnettverk


Studiesenteret er et nasjonalt nettverk for utdanning og livslang læring og organiserer i dag ca 35 studiesentra i 15 fylker. Studiesenteret distribuerer studier fra norske utdanningsinstitusjoner til regioner og lokalsamfunn og fungerer som kontaktpunkt mellom utdanningsinstitusjoner og lokalsamfunn. De enkelte studiesentrene er motor i lokal/regional kompetanseutvikling. Kommunene legger til rette med lokale studiesentre for studentene. Studiesenterets rolle er å utvikle, vedlikeholde og drifte nettverket og plattformen undervisningen skjer på, samhandle med utdanningsinstitusjonene, kommunene og næringsliv for å fremme læring gjennom hele livet og møte samfunnets behov for etter- og videreutdanning.

Kunnskap bygger robuste samfunn
Norge har et godt utbygd universitetssystem med statlige institusjoner i alle fylker. 

Blended!
Hvordan ser den gode og produktive studiehverdagen ut for voksne – langt unna en universitetsby? Mennesker i jobb? Med familie? Med et sosialt liv å ta vare på? 

Forskning viser at for de aller fleste er det en blanding (blended) av ulike læringsformer som gir best studieresultat. Et studium bør ha stor fleksibilitet. Samtidig bør det ha faste holdepunkter. Det blir litt som å gjøre store sprang – det er faste holdepunkt som gjør det mulig å ta sats og sveve fritt… Studiesenteret.no AS har vært pionerer på bruk av «blended learning» – med svært gode resultater.

Det er altså denne studiehverdagen vi gir enkeltmennesker: Inspirerende studiemodeller. Faglig gode studier. Motiverende studiemiljø. Fleksibilitet. Praksis. Faste holdepunkter.

Studietilbudene

I dag gis det tilbud på ulike fagområder ulike tilbud i nettverket. Hvilke utdanninger som tilbys vil variere over tid.

Nettverkets kraft
Studiesenteret er organisert som et moderne nettverk. Vi kobler ressurser (f.eks. høgskoler og universitet), koordinerer behov i stor skala og skaper tilbud som kan nå mange mennesker, bedrifter og offentlige foretak. Det er en samfunnsøkonomisk fornuftig modell og bidrar til å styrke kapasiteten i høgskole- og universitetssektoren. 

Høsten 2019 overtok OsloMet – storbyuniversitetet aksjemajoriteten i Studiesenteret og innlemmer Studiesenteret i den ordinære virksomheten.