Aktiv læring

Eksamen og vurdering når feil svar er godt beskrevet

Publisert den

Når oppgaven er kompleks, kjenner heller ikke sensor det optimale svaret. Uten en tydelig retning for en korrekt løsning må studentene få veiledning underveis; og lærdom av feil må få reell verdi. Feil løsning må rett og slett kunne gi en god karakter. På European Project Semester (EPS) har det vært mulig for studentene å […]

Aktiv læring

Undervise i prosjektledelse: Læring uten kart

Publisert den

Studenter skal som hovedregel lære metoder for å løse oppgaver. Så varierer det ganske mye hvor forhåndsbestemt metodevalg er og hvor preskriptivt faget implisitt er. I kjemi er reglene tydelige, mens i sykepleierens møte med pasienten blir skjønn og valg viktige. Emnet jeg jobber med nå, har stor grad av metodefrihet men har flest studenter […]

Campusutvikling

Wiki-verden mot offisielle erklæringer

Publisert den

Innlegget er skrevet for studenter ved TKD. Kanskje har spørsmålene også mer generell interesse. Men forsøk på svar skjer ikke her, det skjer i klasserommet. Derfor er innlegget uten konklusjon. Når Covid-19 førte til rask stenging av universitetets campus, måtte mye informasjon ut om verktøy og nye rutiner. Med ett var det to absolutte krav […]

Campusutvikling

Risiko: Oppgaver vs teknologi

Publisert den

Innlegget er skrevet for studenter ved TKD. Kanskje har spørsmålene også mer generell interesse. Men forsøk på svar skjer ikke her, det skjer i klasserommet. Derfor er innlegget uten konklusjon. Når Covid-19 førte til full stenging av universitetets campus måtte vi ta teknologien i bruk på nye og uforutsette måter. Med ett var det to […]

Aktiv læring

TKDF1000: Et emne (nesten) uten undervisning

Publisert den

Dette er undervisningsplanen for TKDF1000 — Tverrfaglig prosjektarbeid. Fire obligatoriske samlinger. Nr 1: Oppstartsmøte med inndeling av grupper. Så må gruppene selv definere konkret prosjekt før Nr 2: Midtveispresentasjon av prosjektet. Dette må konkretiseres i et fysisk produkt. Nr 3: Studentene velger tema, kanskje handler det om ulike «prototyper»? Så skal det ikke skrives en […]

Campusutvikling

Hva skjer når organisasjonen blir virtuell og vi forlater den fysiske tilstedeværelsen?

Publisert den

Innlegget er skrevet som et innspill til forskningsgruppen DISKO. (Se nederst for en forklaring på ‘in situ’ og ‘nomadisk’.) Spørsmålet: Hva blir resultatet når vi er tilbake. Vil geografisk avstand like dominerende som før? Hvordan samhandler vi? in situ Vi er forsøksvis tildelt en arbeidsplass geografisk nær dem vi skal samarbeide tettest med. For de […]

Ukategorisert

Will cleaning robots ride lifts alone?

Publisert den

(In English, since this is part of discourse with international students. #RobotsAlone) My question is sincere! In 2023, we shall have a new Campus in Lillestrøm. Will our cleaning robots then be stationed in the basement and ride the lifts to the upper floors every night? If not, they would have to have charging stations […]

Ukategorisert

En postindustriell tid. Også i utdanning.

Publisert den

Industrimelding Regjeringa la fram sin industrimelding — med pressekonferanse på i Grenland, hvor jeg vokste opp. Passende! Der har teknologiutviklinga kastet om på arbeid og samfunn — uansett politikk. Fabrikkarbeideren som forsvant Når jeg ble født, kjørte faren min skiftrute. Fabrikkarbeiderne var mange nok til at det gikk egne bussruter fra boligfelt og tettsteder til […]

Campusutvikling

Erasmus+ exchange in H f G Gmünd

Publisert den

Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd (HfG) is a university of applied sciences with studies similiar to our own Product design. Through the Erasmus+ programme, I stayed there for four days to learn more about the physical and digital infrastructure they have, and what they whish they had, in their newly renovated campus. Highlights HfG works […]

Ukategorisert

Nei, det er ingen generasjon «digital natives» studenter

Publisert den

Skal ikke si hvorfra, men igjen dukker det opp tanker om at høgskolens studenter er svært digitalt kompetente — bare fordi de er født etter at datamaskiner ble vanlige. Marc Prensky fanget idéen i den enkle, salgbare hypotesen «Digital Natives vs Digital Immigrants» [1]. Det ble mye publisering og mange siteringer. Men er det sant? Hva […]