Nei, det er ingen generasjon «digital natives» studenter

Skal ikke si hvorfra, men igjen dukker det opp tanker om at høgskolens studenter er svært digitalt kompetente — bare fordi de er født etter at datamaskiner ble vanlige.

Marc Prensky fanget idéen i den enkle, salgbare hypotesen «Digital Natives vs Digital Immigrants» [1]. Det ble mye publisering og mange siteringer. Men er det sant?

Hva sier pengene?

NN/group skal selge til «millenials» (våre studenter er blant disse) og lever av å hjelpe dem som skal tjene penger på ulike aldersgrupper. De har et økonomisk insentiv til å treffe majoriteten blant ungdommen, ikke bare de mest teknologiske. Brukerundersøkelsene sier Nei, men likevel Ja.

På den ene siden: «A pervasive misconception about digital natives is that they have some kind of inborn knowledge or learning ability in connection with digital products. That may be true for specific subgroups of Millennials (for example, Millennials who are also software engineers), but it is false for the generation as a whole. When one Millennial user was intimidated by the tech specs on a computer website, he said, “I want to go to the store or chat online. I want someone to explain this to me better.”»

Samtidig: «While we did not find Millennials to be a semievolved technology-savvy super-generation (or a group of cyborg-like antisocial screen addicts), we did discover that Millennials’ early experiences with digital interfaces shaped their behaviors, at least to some extent.» [2]

Små og store studier

Det er mange enkeltstudier som forteller om teknologi-flinke elever og studenter. Det blir også gode artikler og presentasjoner av å fortelle hvilken teknologi som kan brukes for å bedre undervisningen. Det kan skape et inntrykk av at studenter = teknologi. Men bildet blir annerledes hvis vi ser etter studier som analyserer store datamengder og ser på studentenes teknologibruk før de møter en engasjert foreleser.

Den endrede adferden som NN/group finner gjør de unge helt annerledes som studenter? Nei, ikke helt. Allerede i 2001 kunne Open University se at endringene i teknologibruk ikke fulgte generasjonslinjer.

«There is no evidence that there is a single new generation of young students entering Higher Education and the terms Net Generation and Digital Native do not capture the processes of change that are taking place. … The gap between students and their teachers is not fixed, nor is the gulf so large that it cannot be bridged. In many ways the relationship is determined by the requirements teachers place upon their students to make use of new technologies and the way teachers integrate new technologies in their courses. There is little evidence that students enter university with demands for new technologies that teachers and universities cannot meet. » [3]

For en langt grundigere gjennomgang enn jeg kan gi her — og med virkelig mange og gode lenker til relevant litteratur — anbefaler jeg artikkelen «Do Learners Really Know Best? Urban Legends in Education»

Forvent ordinære teknologibrukere — ikke kyborger

Avslutningsvis fra en nyere studie: «While small numbers of our survey respondents … confirming to the description of ‘power users’, far more appeared to fit the more prosaic categories … ‘ordinary users’ or even ‘basic users’. It is these students, therefore, that should form the starting point for discussions of developing digital technology within universities, rather than the imagined demands of largely non-existent cohorts of ‘digital natives’.» [5]

Litteratur

  1. Prensky, Marc. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon9(5), 1-6.
  2. Meyer, Kate (2016). Millennials as Digital Natives: Myths and Realities. https://www.nngroup.com/articles/millennials-digital-natives/ January 3, 2016
  3. Jones, Christpher., & Shao, Binhui. (2011). The net generation and digital natives: implications for higher education. https://www.heacademy.ac.uk/system/files/next-generation-and-digital-natives.pdf
  4. Kirschner, Paul A.  & van Merriënboer,  Jeroen J.G. (2013) Do Learners Really Know Best? Urban Legends in Education. Educational Psychologist 3(48) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00461520.2013.804395?scroll=top&needAccess=true

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.