TKDF1000: Et emne (nesten) uten undervisning

Dette er undervisningsplanen for TKDF1000 — Tverrfaglig prosjektarbeid.

Fire obligatoriske samlinger.
Nr 1: Oppstartsmøte med inndeling av grupper.

Så må gruppene selv definere konkret prosjekt før
Nr 2: Midtveispresentasjon av prosjektet.

Dette må konkretiseres i et fysisk produkt.
Nr 3: Studentene velger tema, kanskje handler det om ulike «prototyper»?

Så skal det ikke skrives en rapport, men
Nr 4: Presentasjon av det fysiske produktet som helst skal være en «minimal viable product».

Makerspace, eller tilsvarende, er en nødvendig suksessfaktor. Kurs ved Makerspace er frivillig, men sterkt anbefalt.

I ukene mellom samlingene er det frivillige veiledninger. Noen er tematiske, slik som om prosjektledelse, mens andre er direkte på gruppas arbeid.

Studenter skrev bestillingen

En gruppe studenter fra TKD skrev en bestilling til fakultetsledelsen. Vi har justert forslagene minst mulig og lover å være tro mot intensjonen om å læringsdrevet og praksisnært studium.

  • Minst mulig undervisning​
  • Minst mulig skriving av rapport​
  • Minst mulig obligatorisk​

Anbefalt lesning for tverrfaglige grupper

Siden studentene — 4 i hver gruppe — kommer fra ulike institutter, vil det også være ulikt hva dere allerede vet. Derfor er det heller ikke et fast pensum. Men det er noe anbefalt, som er relevant for arbeidsliv og studiet. Det kan være Harvard Business Review som forteller hvorfor Minimal viable produkt ikke alltid er en så god idé. Kritikk av prosjektmetodikk, eller en introduksjon til «Design thinking» (3:56 YouTube).

Se foreslåtte prosjekter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.