Eksamen og vurdering når feil svar er godt beskrevet

Når oppgaven er kompleks, kjenner heller ikke sensor det optimale svaret. Uten en tydelig retning for en korrekt løsning må studentene få veiledning underveis; og lærdom av feil må få reell verdi. Feil løsning må rett og slett kunne gi en god karakter.

European Project Semester (EPS) har det vært mulig for studentene å trygt jobbe med én løsning og vite at dersom det viser seg å være feil så vil de a) få hjelp til å oppdage dette før det er for seint, og b) kunne bruke feilen og lærdom av dette inn i den endelige besvarelsen. Studentgrupper som ikke har følt en slik trygghet blir handlingslammet og frustrerte. (Hvordan motivere seg for å jobbe hardt mot en løsning som kanskje er verdiløs?) Dessverre tror noen grupper  lenge at det finnes en hemmelig fasit eller løsning de skal avsløre — basert på erfaringer fra tidligere emner.

Klare læringsmål

I EPS, og i Tverrprofesjonelt prosjektarbeid, er det tydelig beskrevet at studentene skal jobbe selvstendig. Frihet til å velge metode, retning og fokus vektlegges fra starten av semesteret. Minst én av innleveringene er refleksjon over egen læring — for eksempel refleksjon over konsekvensen av et «galt» veivalg.

Underveis i semesteret blir det også for mange av prosjektene gjort tydelig at dokumentasjon på et valg som ikke bør forfølges også har verdi. (Flere av prosjektene ligner mest på konsept-fasen i ordinære prosjekter, hvor ett av målene er å avvise sub-optimale løsninger.)

Veiledning underveis

I EPS, og i Tverrprofesjonelt prosjektarbeid, får studentgruppene veiledning på sin oppgave gjennom semesteret. Helst skal gruppene få tett oppfølging, gjerne 8 til 10 timer veiledning per gruppe av 4–5 studenter. I veiledningen er det enkelt å fange opp dersom studentgruppen jobber mot et uhensiktsmessig mål eller med en svak metode. Dermed er det mulig å utfordre studentene på å argumentere for sitt valg tidlig, så ikke for mye tid er tapt.

Analyse av egen læring

I EPS må studentene reflektere over egen læring både underveis — som en del av mappevurderingen — og som en del av den endelige rapporten. I Tverrprofesjonelt prosjektarbeid er læring en del leveranse til et «Minimal viable product» (MVP). Å dokumentere premissene som gikk for å utvikle et produkt og lærdommer fra utvikling og testing er en integrert del av metodikken for produktutvikling.

Anbefalinger for framtidig arbeid kan erstatte konklusjon

For mange av gruppene i EPS ender arbeidet med en løsning som er ufullstendig eller har klare mangler. Hadde arbeidet blitt målt på resultat, på konklusjonen, ville karakteren blitt lav. Istedet oppfordres gruppene til å beskrive hvilke forutsetninger de bygger på, og hva de velger bort underveis, og å beskrive hvordan neste gruppe kan gjøre andre forutsetninger, andre valg, for å oppnå et bedre resultat.

Dette forutsetter imidlertid god refleksjon over eget arbeid og et bevisst forhold til egen metode og prosess underveis. Det er ofte vi opplever studenter som helt åpenbart kun fokuserer på positive resultater og helt ignorerer – eller i alle fall unnlater å dokumentere – mislykkede forsøk og resultatløse litteratursøk. Disse gruppene blir dermed prisgitt at de klarer å levere en god og troverdig konklusjon.

Løsning blir ikke eksamen

Vi som husker eksamen med papir og blyant, husker også forventningen om et rett svar. Innen prosjektledelse er utfordringen å systematisere og håndtere kaos; motstridende forventninger, uklare forutsetninger og ukjente faktorer. Det å finne ut at et svar er galt — for eksempel at å bygge bro over Oslofjorden blir for dyrt — er verdifullt! Da er det avgjørende at dette også gjelder i utdanningen. Hvis ikke reduseres overføringsverdien til arbeidslivet. Overfor har jeg forsøkt å redegjøre raskt for hvordan Petter Øyan, Tom Muir, Kirsten Solli og undertegnede har gjort dette i EPS, og Marius Lysebo, Alfredo Carella og undertegnede har gjort for Tverrprofesjonelt prosjektarbeid.

Dersom universitetet ikke lykkes med vurderingsformer som kan premiere et godt arbeid, godt dokumentert, som leder fram til at studenten konkluderer med at egen løsning er ubrukelig, så kan vi ikke forvente virkelige selvstendige studenter. Da får vi istedet studenter som forsøker å avsløre sensor skjulte agenda.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *