Categories
FORSKNINGSGRUPPEN

Lærerprofesjon, lærerutdanning og utdanningspolitikk

Vi studerer samarbeid, samspill og brytninger mellom ulike aktører og nivåer i utdanningssektoren. Utvikling av lærerprofesjon og lærerutdanning, i fortid, nåtid og fremtid, sett i lys av reformer og styringssignaler i utdanningssektoren er et av våre sentrale forskningsområder. Det offisielle navnet til gruppen er Studies of the teaching profession, teacher education and education policy (TEPEE).

TEPEE er organisert som en inter-institusjonell forskningsgruppe mellom OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Gruppen tilhører Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet, og ved USN er gruppen forankret hos Institutt for pedagogikk. Gruppen er tverrfaglig og består av til en hver tid aktive forskere og PhD-stipendiater med prosjekter forankret i gruppens hovedfokus. Forskningsgruppeledere er Tine S. Prøitz og Sølvi Mausethagen.